PARFE Bratislava   PARFE Nitra   PARFE Prešov
Ľubochnianská 10   Široká 3   Strojnícka 9
+421 (2) 4445 3444   +421 (37) 6558 033   +421 (51) 7764 701
bratislava@parfesro.sk   nitra@parfesro.sk   presov@parfesro.sk